K&W wordt duurzaam

Iedereen moet nu in actie komen en zijn steentje bijdragen om onze planeet te redden voor onze kinderen en toekomstige generaties. De impact op het klimaat is al voor iedereen over de hele wereld zichtbaar en we moeten snel handelen om het “point of no return” niet te overschrijden wanneer het dus niet langer uitmaakt wat wij mensen doen. Wetenschappers zeggen al 30 jaar dat een kritiek punt een temperatuurstijging van 1,5 graden is en dat we daar nu misschien over minder dan 5 jaar zullen zijn. We kunnen het ons niet veroorloven nog tien tot twintig jaar door te gaan met het verbranden van fossiele brandstoffen.

In de bouw betekent dat het gebruiken en hergebruiken van bouwmaterialen met een lagere CO2-voetafdruk, maar ook het zo zelfvoorzienend mogelijk maken van nieuwe gebouwen op energiegebied door de energiebehoefte te verminderen en op elk gebouw zonnepanelen te plaatsen. Politici moeten ook dringend een manier bedenken om het economisch interessant te maken om oliebranders en daarna gasbranders in bestaande gebouwen uit te faseren.

Zoals we sinds begin 2022 met pijn in het hart hebben gezien, is de afhankelijkheid van olie en gas een enorme politieke risicofactor voor elk land dat niet in eigen land over deze bronnen beschikt. Kortom: de aanvoer van olie en gas kan worden gebruikt om hele landen en regio’s te chanteren. Dit risico zal niet verdwijnen als de oorlog in Oekraïne eindigt; het zal nog steeds op de achtergrond aanwezig zijn zolang we ervan afhankelijk zijn.

Onze burelen en depot

Om ons elektriciteitsverbruik te compenseren, hebben we in de eerste helft van 2023 onze zonnepaneleninstallatie op ons kantoor en depot verdubbeld van 40 kW naar 80 kW. We zouden een jaarlijkse productie moeten hebben van ongeveer 100.000 kWh, wat voldoende zou moeten zijn voor de behoeften die we hebben in de regio. kantoor en depot inclusief opladen van onze elektrische voertuigen.

In 2023 hebben we alle personenwagens die enkel op diesel of benzine rijden, uitgefaseerd en wij beschikken momenteel over zeven volledig elektrische en zeven plug-in hybride wagens.

Om de impact van onze dieselvrachtwagens en bestelwagens te verminderen hebben wij onlangs onze rode dieseltank op kantoor gevuld met HVO-100. HVO is een soort biodiesel die de CO2-uitstoot met 90% zal verminderen. Deze gaan we gebruiken voor onze grote vrachtwagen, de machines op het depot en alle busjes die naar kantoor komen moeten hiermee gevuld worden. Op die manier zou HVO jaarlijks meer dan 30.000 liter moeten vervangen, wat de CO2-uitstoot met ongeveer 75 ton zal verminderen.

Groenere bouwwerven

Sinds kort gebruiken wij Batterij Packs van Locquet in plaats van dieselgeneratoren. Het kost wel iets meer, maar er zijn ook een aantal positieve aspecten aan deze accupakketten, meer dan alleen het milieu: minder lawaai en geur voor de werknemers en buren, minder onderhoud en geen risico dat de brandstof wordt gestolen. We zullen deze samenwerking met Locquet zeker uitbreiden en hopelijk in 2023 alle dieselgeneratoren op bouwplaatsen vervangen. De potentiële CO2-besparing ter vervanging van de jaarlijkse verbranding van 50.000 liter diesel in generatoren is ruim 100 ton CO2, dus dit is iets dat echt resultaat oplevert.

Onze prestaties en doelen in de toekomst

We hebben samengewerkt met Encon om een Carbon voetprint rapport voor 2022 te maken. Hieruit blijkt een totale carbon voetprint van onze eigen processen (zogenaamde scope 1 en 2 emissies) van ongeveer 375 ton. Met de stappen die we in 2023 hebben gezet, verwachten we dat we deze met zo’n 35% oftewel 130 ton te hebben teruggebracht. In 2024 bedraagt de totale verwachte reductie ten opzichte van het niveau van 2022, zonder verdere maatregelen, 200 ton een daling van meer dan 50% van onze CO2-uitstoot in 2022.

Zoals je hierboven ziet, is de grootste impact het verminderde gebruik van dieselgeneratoren op de bouwplaatsen met ongeveer een 100 ton, gevolgd door het vervangen van diesel door HVO voor transport met 75 ton, en het resterende uit de productie van zonnepanelen en elektrische wagens.

Het doel voor de komende jaren is om diesel volledig uit te elimineren en vervangen door elektriciteit of HVO als brandstof. Wanneer dat mogelijk is, kunnen we nog eens 100 ton besparen en ongeveer 20% van de CO2-uitstoot in 2022 bereiken, wat dus de komende twee tot drie jaar haalbaar zou moeten zijn.

De olifant in de kamer

De grootste uitstoot in de bouw is uiteraard niet afkomstig van het directe bouwproces, maar eerder de productie van de bouwmaterialen. We moeten minder beton en andere materialen gebruiken die verbrand moeten worden, en alternatieve materialen vinden. De CO2-voetafdruk van gebouwen zal in de nabije toekomst zeker verplicht moeten worden gemeten en dit gebeurt al in een aantal landen in Europa waar een belasting wordt berekend op die voetafdruk. Dit is iets waar projectontwikkeling rekening mee zal moeten houden. Omdat de ontwerpfase bepaalt hoe het gebouw wordt gebouwd en welke materialen we als aannemer kunnen gebruiken.

K&W kan Zero Energy Woningen leveren met energielabel A++

K&W is een pionier op het gebied van duurzaam leven. Met ons “Zero Energy” huizen en binnenkort “Zero Energy” Appartementen kunnen wij betaalbare netto energie-neutrale woningen met een zeer hoog wooncomfort aanbieden. In 2019 hebben wij een project met 16 van deze woningen afgerond. Momenteel zijn wij bezig met het project Heris met 52 “Zero Energy” woningen waarvan er 48 gebouwd en verkocht zijn. In 2023 starten we in dit project ook met de bouw van ons eerste Zero Energy appartementsgebouw (www.heris.be)

Ons concept combineert reeds bestaande technieken en technologieën om een kostenefficiënt eindproduct van hoge kwaliteit te leveren. We kunnen qua prijs concurreren met traditionele constructies, terwijl we veel lagere gebruikskosten en een nog hoger wooncomfort bieden. We streven ernaar om dit concept binnenkort aan projectontwikkelaars te kunnen aanbieden. Lees meer op www.zeroenergyhouse.be