FAQ:

Misschien staat de oplossing voor uw probleem in de onderstaande lijst met vragen?

De antwoorden op de onderstaande vragen worden uitsluitend ter informatie gegeven, alleen de compromis en acte van verkoop zijn de contractuele documenten.

Als eigenaar of huurder bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning en zijn apparatuur. Wij adviseren u om al het nodige onderhoud uit te voeren, of zoals deze voorgeschreven door de fabrikant.

 • Controleer of al uw technische systemen naar behoren werken en of er geen foutmeldingen, vreemde geluiden of geuren zijn.
 • Controleer regelmatig uw elektrische, gas- en watermeters. Een ongebruikelijk hoog verbruik is een goed teken dat er iets mis is.
 • Controleer alle “zachte verbindingen” (siliconen) jaarlijks binnen (meestal badkamer) en buiten (meestal rond ramen) op scheuren. Als u scheuren vindt, moeten ze vernieuwd worden, dit is meestal om de 2-5 jaar. Siliconenvoegen vallen niet onder de garantie
 • Controleer en reinig alle rioleringen jaarlijks tweemaal, binnen en buiten
 • Regelmatig onderhoud van het verwarmingssysteem door een professional (Interval hangt af van uw type systeem)
 • Regelmatig reinigen van uw ventilatiesysteem en alle ventilatieroosters
 • Als u afvoergaten in ramen en raamdeuren heeft, moeten deze schoon worden gehouden (geldt niet voor de uitgaande driedubbele glasramen van de Zero Energy House)
 • Gevelhout, dient regelmatig behandeld te worden met olie / lak / verf afhankelijk van zon / wind / regen. Voor de huizen is dit uw verantwoordelijkheid, voor een appartement dient dit door de mede-eigenaars te worden gedaan. Zorg voor het juiste product zoals beschreven in de DIU-documenten die u heeft ontvangen.

De tienjarige aansprakelijkheid is een wettelijke garantie die door de fabrikant moet worden betaald en dekt de reparatie van de oorzaak van bepaalde schade voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van ontvangst.

De garantie is van toepassing bij de eerste eigenaar, maar ook op nieuwe kopers in geval van wederverkoop.

De tienjarige aansprakelijkheid verwijst naar tekortkomingen in de constructie, en meer in het bijzonder naar ernstige defecten die de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen; draag muren die abnormale barsten vertonen, aanzienlijke problemen met waterinfiltratie, funderingen van slechte kwaliteit, afbrokkelend gewapend beton, slechte afdichting van het dak, zijn allemaal voorbeelden van ernstige problemen.

Andere zaken met betrekking tot lichte infiltratie (zonder gevolgen voor de algemene stabiliteit), problemen met de vloerbedekking of problemen met de demonteerbare bekleding kunnen echter niet als zodanig worden beschouwd.

Schade aan het interieur als gevolg van stabiliteits- of waterdichtheidsproblemen valt NIET onder de 10 jaar garantie. De garantie dekt alleen de directe reparatie van de OORZAAK voor de problemen. Als u schade heeft aan uw verf, vloeren, plafonds, meubels enz., Moet u dit claimen bij de brandverzekering van het gebouw (dus voor appartementen moet u ALTIJD contact opnemen met de syndique om een dossier met de verzekering te openen als u schade heeft).

De wet van 9 juli 1971, beter bedenk als de “Breyne-wet”, beschermt zowel de kandidaat-bouwer als de kandidaat-koper van een te bouwen of in aanbouw zijnde huis tegen het risico van insolentie van de medecontractant. Om deze bescherming the waarborgen, zijn de meeste wettelijke bepalingen zodanig verplicht dat hiervan niet kan worden afgeweken.

De bescherming die de Breyne-wet biedt, ligt vooral in het sluiten van een duidelijk en volledig contract. In het bijzonder garandeert het de toekomstige eigenaar:

 •  Volledige en juiste informatie
 •  Een verplichte financiële garantie door de bouwprofessional (waardoor de werken kunnen worden voltooid in geval van faillissement van de fabrikant).
 •  Een vaste totaalprijs, strikte betalingsvoorwaarden en de beperking van aanbetalingen.
 •  Transparante doorlooptijden.
 •  Een dubbele verplichte ontvangst (zie FAQ voorlopige oplevering en definitieve oplevering).
 •  Strikte aansprakelijkheidsregels (met name om de koper te beschermen in geval van faillissement van de onderaannemers van de promotor).
 •  Een adequaat sanctieregime in geval van niet-naleving van bovengenoemde procedures.

Raadpleeg de akte van verkoop en compromisteksten.

Zie voorlopige en definitieve oplevering voor meer informatie.

De voorlopige oplevering van het gebouw is een locatiebezoek waarbij de bouwer en de koper gezamenlijk de voltooiing van het werk noteren. Dit betekent dat het pand bewoonbaar is en klaar is voor normaal gebruik. Vervolgens zullen de mogelijke opmerkingen worden vermeld over zaken (minder belangrijke punten die het leefgebied van de woning niet verhinderen) die nog moeten worden gemaakt of aangepast worden. Na de koopakte houdt de voorlopige oplevering doorgaans de aanvaarding van de werken in (exclusief verborgen gebreken) en gaat men vervolgens over tot het overhandigen van de sleutels en het doorgeven van de energiemeters. Vanaf dit moment staat het appartement of huis tot uw beschikking en kunt u doorgaan met de verhuizing.

Na de voorlopige oplevering zullen we overgaan tot het het opheffen van eventuele opmerkingen in het rapport van de voorlopige levering. Dit zo snel mogelijk.

Dan garanderen wij u de nodige reparaties voor verborgen gebreken die zich in uw gebouw/woning zouden bevinden voor een periode die traditioneel is vastgesteld op één jaar.

In de loop van het jaar volgend op de voorlopige ontvangst zal het gebouw inderdaad worden blootgesteld aan de klimaten van de vier seizoenen, en het gebruik van sanitaire apparaten, kachels, keukens, … deze periode zal dan ook de mogelijke problemen aan het licht brengen.

De definitieve oplevering, traditioneel één jaar na de voorlopige oplevering, markeert het einde van onze interventie op de site, en dus ook het opheffen van alle opmerkingen over de voorlopige oplevering en de oplossing van de verborgen gebreken die in het afgelopen jaar werden aangegeven.

Na de definitieve oplevering profiteert u nog steeds van de tienjarige garantie voor een periode van 10 jaar. Zie de FAQ ivm de tienjarige garantie.

Merk op dat de voorlopige en definitieve oplevering is georganiseerd volgens de Breyne-wet, zie de veelgestel vragen over dit onderwerp. Voor verkopen buiten de Breyne-wetgeving vervangt een inventaris de procedure in kwestie. Raadpleeg de akte van verkoop en compromisteksten. 

Als u geen warm water of verwarming meer heeft, kunt u de volgende zaken controleren:

 •  Controleer op het verdeelbord of de zekeringen niet zijn uitgeschakeld.
 •  Voor een gasboiler, controleer of het gas geen tijdelijke onderbreking in de straat heeft ondergaan. Als u twijfelt over een mogelijk lek, belt u rechtstreeks de noodnummers van uw netwerkoperator (Ores, Fluvius, …)
 •  In geval van een foutmelding op de ketel, raadpleeg de handleiding om de fout en de te nemen actie te identificeren.
 •  Bedien het drukventiel. Als de druk niet tussen 1 en 2,5 bar ligt, gebruik dan de kranen om water toe te voegen of de druk to verlagen.
 •  Als het water niet warm genoeg is, raadpleeg dan de handleiding om de uitlaattemperaturen uiteindelijk te verhogen. Let op: dit kan gevaarlijk zijn voor mensen of de apparatuur beschadigen. Raadpleeg indien nodig een onderhoudstechnicus.
 •  Controleer of alle zekeringen in uw elektriciteit kast nog aan liggen. Indien nodig alles opnieuw inschakelen.
 •  Controleer of de hoofdstroomonderbreker niet uitgevallen is. Indien nodig opnieuw inschakelen.
 •  Controleer of het probleem overal in het gebouw aanwezig is (neem in dit geval contact op met de syndicus).
 •  Als het probleem andere gebouwen in de straat ook betreft, neem dan contact op met uw netwerkoperator (Ores, Fluvius, …)
 • Als de K & W-garantieperiode is verstreken, neem dan contact op met uw professionele installateur die uw apparaten zal onderhouden.
 •  Controleer of alle zekeringen nog zijn ingeschakeld. Indien nodig opnieuw inschakelen.
 •  In geval er een foutmelding op het apparaat wordt weergegeven, raadpleegt u de handleiding om de fout en de te nemen actie te identificeren.
 •  Herhaalde geuren of het verschijnen van schimmels kunnen wijzen op een gebrek aan ventilatie. Open raam ventilatieroosters en verhoog de afzuigsnelheid (systeem C) of verhoog de toevoer/uitlaatventilatiesnelheid (systeem D). Opmerking: het systeem is tijdens levering geconfigureerd met voldoende hoge debieten.
 •  In geval van herhaald falen, ongebruikelijke reacties of dat de lucht niet meer wordt geblazen of opgezogen door de ventilatieopeningen ondanks de ingestelde stroomsnelheden, is het mogelijk dat uw ventilatiesysteem een storing ervaart door een gebrek aan onderhoud of veroudering. Neem contact op met uw onderhoudstechnicus.
 •  In een D-systeem is het raadzaam om de filters elke 2 maanden te reinigen en ze ongeveer een keer per jaar te vervangen..
 • Als de K & W-garantieperiode is verstreken, neem dan contact op met uw professionele installateur die uw apparaten zal onderhouden.

De evacuaties van de spoelbakken zijn voorzien van sifons die kunnen worden geopend en gereinigd worden. Neem indien nodig contact op met uw sanitarist voor dit kleine regelmatige onderhoud. De frequentie van dit onderhoud is afhankelijk van het gebruik van uw gootsteen; het is inderdaad noodzakelijk om te voorkomen dat er bepaalde zaken in de sifon terecht komen. Overgebleven zeep kan uiteindelijk ook achtergebleven resten vormen in de leidingen. 

Badkuipen of badkuipen met douche hebben gedeeltelijke verwijderbare sifons om voornamelijk het haar te verwijderen, enz … die de leidingen kunnen verstoppen. De frequentie van het onderhoud van deze hangt af van het aantal gebruikers (en de lengte van het haar).

Raadpleeg bij twijfel over de te volgen procedure om de sifons en andere elementen van de sanitaire toevoer- / afvoerleidingen te demonteren en opnieuw te monteren de technische documentatie of bel een professionele sanitarist. Onjuiste installatie van sifons en sterfputs kan leiden tot waterlekkage en schade aan aangrenzende appartementen!

Mogelijk bestaan er gespecialiseerde ontstoppers in de handel, neem vooraf contact op met de syndicus om het type product te controleren ( ecologische niet agressief voor de leidingen, aangepast voor septic tank, enz… )

Als het probleem aanhoudt ondanks deze eerste interventie, of als het probleem bij meerdere bewoners tegelijkertijd wordt gevonden, neem dan contact op met de beheerder voor een controle van gemeenschappelijke voorzieningen.

Het mede-eigendom zal ook zorgen voor het regelmatige onderhoud van de gemeenschappelijke leidingen door gespecialiseerde bedrijven.

Het is volkomen normaal, deze ontbreken niet, we kunnen geen thermostaatkranen plaatsen in deze kamer (meestal de woonkamer) omdat de thermostaat die het systeem aanstuurt zich hier bevind.

Uitleg:

De thermostaat meet de omgevingstemperatuur en detecteert een behoefte aan verwarming, hij start de ketel. In deze situatie geven de radiatoren warmte aan elke kamer, afhankelijk van de opening van de thermostatische klep. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, stopt de ketel.

Als de thermostaatkraan van een radiator volledig gesloten is produceert deze radiator geen warmte en wordt de ruimte niet verwarmd. Daarom is het plaatsen van thermostaatkranen in iedere kamer een probleem. Als u alle thermostatische kranen van alle radiatoren zou sluiten, draait de ketel in een gesloten circuit en produceert continu warmte zonder dat de radiatoren de kamer kunnen verwarmen. Het is daarom noodzakelijk om de radiatorkranen van de kamer waar de thermostaat zich altijd bevindt volledig te openen, de kamer dient als referentie voor de thermostaat. De andere thermostatische kranen kunnen min or meer open zijn, afhankelijk van de gewenste warmte.

De “Zero Energy” huizen en appartementen zijn speciaal ontworpen om het grootste voordeel te halen uit de geprefabriceerde constructie van houtskeletbouw (record bouwtijden, optimale implementatie), met behoud van maximale flexibiliteit in de indeling van de woning. Dankzij de meest innovatieve technieken (zonnepanelen, warmtepomp, vloerverwarming, ventilatiegroep met warmte recuperatie) worden de energieverbruik kosten van het huis gedekt door hernieuwbare energiebronnen. Dit totale pakket zorgt voor een nul energie woning.

De aanpasbare appartementen zijn ook een innovatief concept, ze zijn ontworpen om gemakkelijk te kunnen worden aangepast aan een persoon met beperkte mobiliteit of een andere handicap. Een aanpasbare woning is een woning die zich aanpast aan de bewoner die vrij moet kunnen bewegen als zijn motoriek bijvoorbeeld afneemt, enz… De woning is zodanig ontworpen dat de eigenaar kan kiezen om de aanpasbare versie te krijgen.

Dit betekend dat de architectuur zo is bedacht dat slechts kleine of al voorbereide aanpassingen nodig zijn om het ‘normale’ appartement te transformeren naar de een woning waar een persoon met beperkte mobiliteit kan wonen.

We hebben in dit Quartier Heris ook aangetoond dat aanpasbare woningen niet duurder zijn dan standaardwoningen, zolang ze maar vroeg genoeg in het project worden geïntegreerd, omdat het hele ontwerp van het gebouw wordt beïnvloed.

Hier kan u een probleem melden:

Gelieve deze informatie in te vullen. Dit is nodig zodat wij uw probleem op een efficiente manier kunnen aanpakken..