FAQ:

Misschien staat de oplossing voor uw probleem in de onderstaande lijst met vragen?

De antwoorden op de onderstaande vragen worden uitsluitend ter informatie gegeven, alleen de compromis en acte van verkoop zijn de contractuele documenten.

De “Zero Energy” huizen en appartementen zijn speciaal ontworpen om het grootste voordeel te halen uit de geprefabriceerde constructie van houtskeletbouw (record bouwtijden, optimale implementatie), met behoud van maximale flexibiliteit in de indeling van de woning. Dankzij de meest innovatieve technieken (zonnepanelen, warmtepomp, vloerverwarming, ventilatiegroep met warmte recuperatie) worden de energieverbruik kosten van het huis gedekt door hernieuwbare energiebronnen. Dit totale pakket zorgt voor een nul energie woning.

De aanpasbare appartementen zijn ook een innovatief concept, ze zijn ontworpen om gemakkelijk te kunnen worden aangepast aan een persoon met beperkte mobiliteit of een andere handicap. Een aanpasbare woning is een woning die zich aanpast aan de bewoner die vrij moet kunnen bewegen als zijn motoriek bijvoorbeeld afneemt, enz… De woning is zodanig ontworpen dat de eigenaar kan kiezen om de aanpasbare versie te krijgen.

Dit betekend dat de architectuur zo is bedacht dat slechts kleine of al voorbereide aanpassingen nodig zijn om het ‘normale’ appartement te transformeren naar een woning waar een persoon met beperkte mobiliteit kan wonen.

We hebben met het project Quartier Heris ook aangetoond dat aanpasbare woningen niet duurder moeten zijn dan standaardwoningen, zolang ze vroeg genoeg in het project worden geïntegreerd, omdat het hele ontwerp van het gebouw wordt beïnvloed.

Als eigenaar of huurder bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning en zijn apparatuur. Wij adviseren u om al het nodige onderhoud correct en tijdig uit te voeren, zoals deze voorgeschreven door de fabrikant.

 • Controleer of al uw technische systemen naar behoren werken en of er geen foutmeldingen, vreemde geluiden of geuren zijn.
 • Controleer regelmatig uw elektrische, gas- en watermeters. Een ongebruikelijk hoog verbruik is een goed teken dat er iets mis is.
 • Controleer jaarlijks alle afdichtingen (siliconen) binnen (meestal badkamer) en buiten (meestal rond ramen) op scheuren. Als de afdichtingen zijn geopend of gebarsten, moeten ze worden vervangen. Siliconen pakkingen vallen niet onder de garantie.
 • Controleer en reinig alle afvoeren, binnen en buiten, twee keer per jaar. Beperk het gebruik van ontstoppingsmiddelen die de leidingen kunnen beschadigen. Reinig dakgoten en terrasafvoeren, vooral tijdens en na de herfst periode.
 • Regelmatig onderhoud van het verwarmingssysteem door een vakman (Interval hangt af van uw type systeem)
 • Regelmatig reinigen van uw ventilatiesysteem (indien nodig de filters vervangen) en alle ventilatieroosters (stof verwijderen zonder de ventilatieopening los te schroeven).
 • Als u afvoergaten in ramen en raamdeuren heeft, dienen deze schoon te worden gehouden.
 • Het gevelhout dient men ofwel op natuurlijke wijze te laten vergrijzen, anders moet het regelmatig behandeld te worden met olie, lak of verf, afhankelijk van de blootstelling aan zon, wind en regen. Zorg ervoor dat de gebruikte producten overeenkomen met de uitgevoerde afwerking.
 • Raadpleeg in het algemeen het postinterventiedossier dat u heeft ontvangen.

De wet van 9 juli 1971, beter gekend als de “Breyne-wet”, beschermt zowel de kandidaat-bouwer als de kandidaat-koper van een te bouwen of in aanbouw zijnde huis tegen het risico van insolentie van de medecontractant. Om deze bescherming te waarborgen, zijn de meeste wettelijke bepalingen zodanig verplicht dat hiervan niet kan worden afgeweken.

De bescherming die de Breyne-wet biedt, ligt vooral in het sluiten van een duidelijk en volledig contract. In het bijzonder garandeert het de toekomstige eigenaar:

 •  Volledige en juiste informatie
 •  Een verplichte financiële garantie door de bouwprofessional (waardoor de werken kunnen worden voltooid in geval van faillissement van de fabrikant).
 •  Een vaste totaalprijs, strikte betalingsvoorwaarden en de beperking van aanbetalingen.
 •  Transparante doorlooptijden.
 •  Een dubbele verplichte ontvangst (zie FAQ voorlopige oplevering en definitieve oplevering).
 •  Strikte aansprakelijkheidsregels (met name om de koper te beschermen in geval van faillissement van de onderaannemers van de promotor).
 •  Een adequaat sanctieregime in geval van niet-naleving van bovengenoemde procedures.

Raadpleeg de akte van verkoop en compromisteksten.

Zie voorlopige en definitieve oplevering voor meer informatie.

De tienjarige aansprakelijkheid is een wettelijke garantie die een aannemer verschuldigd is en die het herstel van de oorzaak van bepaalde schade dekt voor een periode van 10 jaar vanaf de oplevering van de werken.

Met de tienjarige aansprakelijkheid worden ernstige (verborgen) gebreken bedoeld die de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen. Hieronder vallen ook de gevolgen van een defect in de funderingen op de stabiliteit van het gebouw. Deze verantwoordelijkheden worden beschreven in de artikelen 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek en de wet Breyne. K&W CONSTRUCTION neemt deze verantwoordelijkheden uiteraard volledig op zich en is hiervoor verzekerd conform de wet Peeters voor uitgevoerde bouwwerken vanaf haar inwerkingtreding op 1 juli 2018.

Dragende muren die abnormaal barsten, gevelbekleding die loslaat, funderingen van slechte kwaliteit, enz. zijn allemaal voorbeelden van ernstige tekortkomingen.

Andere zaken met betrekking tot lichte infiltratie (zonder gevolgen voor de algemene stabiliteit), scheuren die het gevolg zijn van normale bewegigen tussen verschillende materialen (beton, metaal, hout, gips, enz.) problemen met de vloer of met de verwijderbare bekleding zijn dus niet gedekt door deze tienjarige aansprakelijkheid. 

Deze dekt alleen de directe reparatie van de oorzaak van het defect. Daarom moeten eventuele gevolgen voor andere elementen zoals schilderwerken, vloerbedekking, meubelplafonds, enz. worden doorgegeven aan de brandverzekering van het gebouw (voor appartementen moet u de syndicus hiervan op de hoogte stellen). 

Deze professionele garantie geldt voor de eigenaar, maar ook voor nieuwe opeenvolgende kopers in geval van wederverkoop.

(Bovenstaande tekst is bedoeld om u kort te informeren, het is raadzaam om te verwijzen naar de compromissen en verkoopakten voor de contractuele documenten).

De voorlopige oplevering van het gebouw is een locatiebezoek waarbij de bouwer en de koper gezamenlijk de voltooiing van het werk noteren. Dit betekent dat het pand bewoonbaar is en klaar is voor normaal gebruik. Vervolgens zullen de mogelijke opmerkingen worden vermeld over zaken (minder belangrijke punten die het leefgebied van de woning niet verhinderen) die nog moeten worden gemaakt of aangepast worden. Na de koopakte houdt de voorlopige oplevering doorgaans de aanvaarding van de werken in (in zijn zichtbare staat) en gaat men over tot het overhandigen van de sleutels en het doorgeven van de energiemeters. Vanaf dit moment staat het appartement of huis tot uw beschikking en kunt u doorgaan met de verhuizing.

Na de voorlopige oplevering worden eventuele opmerkingen vermeld in het voorlopige opleveringsrapport zo spoedig mogelijk hersteld.

Dan garanderen wij u de nodige reparaties voor verborgen gebreken die zich in uw gebouw/woning zouden bevinden voor een periode die doorgaans wordt vastgesteld op één jaar (raadpleeg de verkoopovereenkomst).

In de loop van het jaar volgend op de voorlopige ontvangst zal het gebouw inderdaad worden blootgesteld aan de klimaten van de vier seizoenen, en het gebruik van sanitaire apparaten, verwarming, keukens, … deze periode zal dan ook de mogelijke problemen aan het licht brengen bij normaal gebruik als het nodige onderhoud ook uitgevoerd werd.

De definitieve oplevering, minimaal één jaar na de voorlopige oplevering, markeert het einde van onze interventie op de site, en dus ook het opheffen van alle opmerkingen over de voorlopige oplevering en de oplossing van de verborgen gebreken die in het afgelopen jaar werden aangegeven.

Na de definitieve oplevering profiteert u nog steeds van de tienjarige garantie voor een periode van 10 jaar. Zie de FAQ ivm de tienjarige garantie. Voor verkopen buiten de wet Breyne verwijzen we naar de teksten van de koopaktes en compromissen.

(Bovenstaande tekst is bedoeld om u kort te informeren, het is raadzaam om te verwijzen naar de compromissen en verkoopakten voor de contractuele documenten).

Als u geen warm water of verwarming meer heeft, kunt u de volgende zaken controleren:

 •  Controleer op het verdeelbord of de zekeringen niet zijn uitgeschakeld.
 •  Voor een gasboiler, controleer of het gas geen tijdelijke onderbreking in de straat heeft ondergaan. Als u twijfelt over een mogelijk lek, belt u rechtstreeks de noodnummers van uw netwerkoperator (Ores, Fluvius, …)
 •  In geval van een foutmelding op de ketel, raadpleeg de handleiding om de fout, en de te nemen actie te identificeren.
 •  Bedien het drukventiel. Als de druk niet tussen 1 en 2,5 bar ligt, gebruik dan de kranen om water toe te voegen of de druk te verlagen.
 •  Als het water niet warm genoeg is, raadpleeg dan de handleiding om de uitlaattemperaturen uiteindelijk te verhogen. Let op: dit kan gevaarlijk zijn voor mensen of de apparatuur beschadigen. Raadpleeg indien nodig een onderhoudstechnicus.
 •  Controleer of alle zekeringen in uw elektriciteit kast nog aan liggen. Indien nodig alles opnieuw inschakelen.
 •  Controleer of de hoofdstroomonderbreker niet uitgevallen is. Indien nodig opnieuw inschakelen.
 •  Controleer of het probleem overal in het gebouw aanwezig is (neem in dit geval contact op met de syndicus).
 •  Als het probleem ook andere gebouwen in de straat betreft, neem dan contact op met uw netwerkoperator (Ores, Fluvius, …)
 • Als de K&W Construction – garantieperiode is verstreken, neem dan contact op met uw professionele installateur die uw apparaten heeft/zal onderhouden.
 •  Controleer of alle zekeringen nog zijn ingeschakeld. Indien nodig opnieuw inschakelen.
 •  In geval er een foutmelding op het apparaat wordt weergegeven, raadpleegt u de handleiding om de fout en de te ondernemen actie te identificeren.
 •  Herhaalde geuren of het verschijnen van schimmels kunnen wijzen op een gebrek aan ventilatie. Open raam ventilatieroosters en verhoog de afzuigsnelheid (systeem C) of verhoog de toevoer/uitlaatventilatiesnelheid (systeem D). Opmerking: het systeem is tijdens levering geconfigureerd met voldoende hoge debieten.
 •  In geval van herhaald falen, ongebruikelijke reacties of dat de lucht niet meer wordt geblazen of opgezogen door de ventilatieopeningen ondanks de ingestelde stroomsnelheden, is het mogelijk dat uw ventilatiesysteem een storing ervaart door een gebrek aan onderhoud of veroudering. Neem contact op met uw onderhoudstechnicus.
 •  In een D-systeem is het raadzaam om de filters elke 2-3 maanden te reinigen/wisselen (zie weergegeven informatie, gebruikershandleidingen en aansluitend interventiedossier). Jaarlijks onderhoud van de binnenkant van de installatie door een vakman is ook aan te raden.
 • Als de K & W-garantieperiode is verstreken, neem dan contact op met uw professionele installateur die uw apparaten zal onderhouden.

De evacuaties van de spoelbakken zijn voorzien van sifons die kunnen worden geopend en gereinigd worden. Neem indien nodig contact op met uw sanitarist voor dit kleine regelmatige onderhoud. De frequentie van dit onderhoud is afhankelijk van het gebruik van uw gootsteen; het is inderdaad noodzakelijk om te voorkomen dat er bepaalde zaken in de sifon terecht komen. Overgebleven zeep kan uiteindelijk ook achtergebleven resten vormen in de leidingen. 

Badkuipen of badkuipen met douche hebben gedeeltelijke verwijderbare sifons om voornamelijk het haar te verwijderen, enz … die de leidingen kunnen verstoppen. De frequentie van het onderhoud van deze hangt af van het aantal gebruikers (en de lengte van het haar).

Raadpleeg bij twijfel over de te volgen procedure om de sifons en andere elementen van de sanitaire toevoer- / afvoerleidingen te demonteren en opnieuw te monteren de technische documentatie of bel een professionele sanitarist. Onjuiste installatie van sifons en sterfputs kan leiden tot waterlekkage en schade aan aangrenzende appartementen!

Mogelijk bestaan er gespecialiseerde ontstoppers in de handel, neem vooraf contact op met de syndicus om het type product te controleren ( ecologische niet agressief voor de leidingen, aangepast voor septic tank, enz… )

Als het probleem aanhoudt ondanks deze eerste interventie, of als het probleem bij meerdere bewoners tegelijkertijd wordt gevonden, neem dan contact op met de beheerder voor een controle van gemeenschappelijke voorzieningen.

Het mede-eigendom zal ook zorgen voor het regelmatige onderhoud van de gemeenschappelijke leidingen door gespecialiseerde bedrijven.

Het is volkomen normaal, deze ontbreken niet, we kunnen geen thermostaatkranen plaatsen in deze kamer (meestal de woonkamer) omdat de thermostaat die het systeem aanstuurt zich hier bevind.

Uitleg:

De thermostaat meet de omgevingstemperatuur en detecteert een behoefte aan verwarming, hij start de ketel. In deze situatie geven de radiatoren warmte aan elke kamer, afhankelijk van de opening van de thermostatische klep. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, stopt de ketel.

Als de thermostaatkraan van een radiator volledig gesloten is produceert deze radiator geen warmte en wordt de ruimte niet verwarmd. Daarom is het plaatsen van thermostaatkranen in iedere kamer een probleem. Als u alle thermostatische kranen van alle radiatoren zou sluiten, draait de ketel in een gesloten circuit en produceert continu warmte zonder dat de radiatoren de kamer kunnen verwarmen. Het is daarom noodzakelijk om de radiatorkranen van de kamer waar de thermostaat zich altijd bevindt volledig te openen, deze kamer dient als referentie voor de thermostaat. De andere thermostatische kranen kunnen min of meer gezet worden, afhankelijk van de gewenste warmte.

Hier kan u een probleem melden:

Gelieve deze informatie in te vullen. Dit is nodig zodat wij uw probleem op een efficiente manier kunnen aanpakken..